Huisregels – Tandartsen Groepspraktijk Diemen – Diemen

Huisregels

HUISREGELS TANDARTSEN GROEPSPRAKTIJK DIEMEN

Afspraken & bereikbaarheid

 • Onze praktijk is elke werkdag tussen 08:30-12:30 uur telefonisch (020 690 37 18) bereikbaar.
  • ’s Middags zijn wij uitsluitend telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen en zaken die niet tot de volgende (werk)dag kunnen wachten.
  • U kunt ons altijd bereiken op info@tgpd.nl
  • Houd er rekening mee dat onze balie na 12:30 uur onbemand is en wij aan het behandelen zijn.
 • We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
 • U ontvangt van ons als service per mail een oproep voor uw periodieke controle.
 • U kunt een afspraak maken via de link in de digitale oproep (alleen voor tandartscontrole), telefonisch, of aan de balie.
 • Wij doen ons best om uitloop te voorkomen, toch is dit soms onvermijdelijk (bijvoorbeeld vanwege een spoedgeval). Indien er sprake is van uitloop, doen wij ons best u hier zo snel mogelijk over te informeren.

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

 • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt en op tijd aanwezig bent.
 • Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen, vragen wij u dit tenminste 24 uur van tevoren door te geven.
 • Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.
 • Wanneer een afspraak niet op tijd wordt gewijzigd, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, zijn wij genoodzaakt de kosten van de verloren tijd bij u in rekening te brengen.

Spoedgevallen

 • Bij een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingstijden van de praktijk proberen wij u dezelfde dag helpen. In dit geval is het dringende verzoek om ’s ochtends meteen om 08:30 uur te bellen: 020 690 37 18.
 • Indien u later op de dag belt, is het is wellicht niet meer mogelijk u dezelfde dag nog te zien.
 • In geval van spoed en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw wensen in verband met werk- of schooltijden.
 • De OLVG spoeddienst is uitsluitend bestemd voor zeer dringende en spoedeisende tandheelkundige hulp buiten de openingsuren van onze praktijk.

Roken?

 • Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen.

Mobiele telefoon

 • Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op ‘stil’ te zetten tijdens uw afspraak.

Persoonsgegevens & wijzigingen

 • Alle medewerkers houden zich aan het beroepsgeheim.
 • Uw persoonsgegevens worden volgens de geldende AVG-richtlijnen verwerkt.
 • De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van gegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.
 • Vanzelfsprekend is het van belang de tandarts op de hoogte te stellen van wijzigingen in gezondheid en medicatie.
 • Indien u zich wilt uitschrijven en gegevens wilt laten doorsturen naar een andere tandarts dient u dit verzoek per mail in te dienen: info@tgpd.nl.
 • Persoonsgegevens worden bij constatering van een strafbaar feit doorgegeven aan de politie.

Betalingen & verzekering

 • De verwerking van onze nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics.
  • Dit factoringbedrijf zal, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering.
  • Van het deel dat u zelf moet betalen ontvangt u een restnota van Infomedics.
  • Als u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u dus de gehele nota van Infomedics.
 • Op alle behandelingen zijn de betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing.
 • Indien u vragen heeft over de manier waarop u verzekerd bent, kunt u zich wenden tot uw verzekeringsmaatschappij. Onze praktijk is geenszins aansprakelijk voor onverwachts niet verzekerde behandelingen. De patiënt is zelf verantwoordelijk om, indien gewenst, te informeren over of bepaalde behandelcodes verzekerd zijn. Op verzoek kunnen wij u voorzien van een begroting voor een geplande behandeling.
 • Indien uw betaling ondanks herinneringen en waarschuwingen van onze kant uitblijft, kan uw rekening worden doorgestuurd aan een gerechtelijk deurwaarder.

Uw eigendommen

 • Tandartsen Groepspraktijk Diemen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Grensoverschrijdend gedrag

 • Wij accepteren geen grensoverschrijdend gedrag.
  • Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij fysiek geweld, (uit)schelden, verwijten, intimideren en bedreigen van medewerkers en andere patiënten.
  • Bij ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag door minderjarigen worden de ouders of verzorgers op de hoogte gesteld.
 • In geval van een strafbaar feit zal de politie ingeschakeld worden en is het mogelijk dat wij u uitschrijven.

Tot slot

Indien u opmerkingen, feedback, klachten of complimenten kwijt wil, verzoeken wij u deze persoonlijk of per mail (info@tgpd.nl) aan ons door te geven.